Owe Hellbergs första maj tal

Owe Hellberg, fd riksdagsledamot från Ockelbo talade vid första maj-firandet i Bollnäs. Här hittar du talet i sin helhet.

Kamrater och mötesdeltagare!

En
sak är säker våren kommer varje år, liksom första maj, arbetarrörelsens dag, en
dag som firas och uppmärksammas världen över. Den förmörkas dock något av att vi
i Sverige har en borgerlig regering, som 
säkert hellre skulle firat arbetsgivarnas dag. Arbetsgivarna som om de
bara får tillräckligt goda villkor, ger arbetarna de jobb som de såväl behöver
för sin överlevnad och för sitt välbestånd.

Förr hette det inte arbetsgivare utan arbetsköpare,
vilket mycket tydligare belyser den kamp och den konflikt som det egentligen
handlar om. Du köper min tid och kraft, hur mycket får jag betalt för det och
hur blir mina arbetsvillkor.

När
byggnadsarbetarna nyligen gick ut i strejk, så kallade arbetsgivaren det för ett
omodernt sätt att lösa konflikter och något som mer eller mindre borde
avskaffas. Byggnads framställdes som en rest från forntiden, när de egentligen
använde den rätt som är legal och 
som kan tas till när inte arbetsköparen, numera arbetsgivaren är beredd
att tillmötesgå de krav som den fackliga rörelsen ställer.

Moderaterna kallar sig för det nya arbetarpartiet, de
använder slogans som att det ska löna sig att arbeta och jobben, jobben
framförallt och tycker att alla ska vara med i facket.

Vad
tycker de egentligen och vad gör dom i praktisk handling?

Den
borgerliga regeringen har sänkt ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen, den
trappas av snabbare och tumskruvarna dras åt runt de  arbetslösa, med hårdare söktryck och
skoningslösare regler. Möjligheten till arbetsmarknadsutbildning har drastiskt
försämrats liksom till komvux.

När
Reinfeldt säger att det ska löna sig att arbeta, så menar han egentligen att
genom en försämrad A-kassa, hårdare jakt på arbetslösa och försämrade
utbildningsvillkor, så kan arbetsgivarna sänka lönerna och fler låglönejobb
komma till. A-kassans tak är samtidigt löneavtalets golv Det ska löna sig att
arbeta, var det inte så?

Samtidigt som arbetsmarknadsminister Littorin säger att
alla ska vara med i A-kassan, så höjs avgifterna med 14 miljarder kr och
avdragsrätten för den fackliga avgiften avskaffas. Fler och fler har helt enkelt
inte råd att betala A-kassan och fackavgiften och utesluts nu på löpande band.
350 000 personer har lämnat A-kassan eller tvingats lämna den sen de nya
reglerna kom till. .Alla ska vara med i A-kassan och facket säger Littorin, men
det ska tydligen vara dyrt och betungande för den enskilde arbetaren,  konsekvensen av de åtgärder som
genomförts. 

En
regering som vill ha fler låglönejobb, försämrar utbildningsvillkoren för
arbetslösa och  lågutbildade och gör
det svårare att vara med i A-kassa och fack vill vi inte ha, byt regering!

Trots att regeringen nu säger sig satsa på jobben, så
räknar ändå finansministern Anders Borg med att det ska år 2010 ska finnas
890 000 arbetslösa eller sjuka som inte är i arbete, trots rekordhög
tillväxt och goda statsfinanser. Regeringen tycker inte heller att alla jobb är
lika fina. Extraåtgärder i offentlig sektor ska inte förekomma, bara i
privatsektor, därför riskerar många av de 18 000 som fått ett kommunalt plusjobb
med att den tvååriga avtalstiden förkortas eller att ett stort antal av
plusjobben helt enkelt försvinner vilken dag som helst. Regeringen tyckte att
kommunerna anställde för många plusjobbare och har därför dragit in en stor del
av de statliga medel som användes för att ordna plusjobben, viktiga, välbehövda
och avtalsreglerade jobb, inte minst för de som fått chansen att få ett. I min
lilla kommun Ockelbo, så har vi anställt de personer som stått längst bort från
den öppna arbetsmarknaden, en chans till ett arbete som de annars hade svårt att
överhuvudtaget få.

Att
dra in statliga medel från kommunerna, där man redan tecknat avtal om
anställningar ger stora hål i de kommunala budgetarna. Ett avtalsbrott där
staten går ifrån redan utlovade medel. En sån regering kan vi inte ha, byt
regering, byt politik.

Orättvisorna och klyftorna i samhället fortsätter att
öka. Skatteavdrag genom jobbavdrag för de som redan har jobb, men inget till
pensionärer, studenter eller arbetslösa. Borttagen förmögenhetsskatt och
fastighetsskatt och pigavdrag för en höginkomsttagarfamilj med en lyxvilla i
Djursholm, ger en höjning av den disponibla inkomsten med flera hundratusen kr
per år, medan den ensamstående låginkomsttagaren i hyresrätt och som för
tillfället råkar vara arbetslös får ett minus i kassan. Den borgerliga
regeringen gör precis vad de sade före valet och medger att de stora
skattesänkningarna, borttagandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten är
orättvisa, men att det tjänar andra syften. Hur många kommunalare, byggjobbare
och andra ur arbetarklassen är det som ångrar sitt val hösten 2006? Det verkar
vara väldigt många som gick på de borgerligas snack om stora skattesänkningar
för de som har låga inkomster, när det i själva verket handlar om några
hundralappar för de med normala inkomster och normala hus. Ska man tro på
opininonsmätningarna är det många som ångrat sig. En regering som medvetet ökar
klyftorna i samhället och gärna ser fler låglönejobb och ökade löneskillnader
kan vi inte ha byt regering, byt politik

Vänsterpartiet har historiskt varit ett revolutionärt
parti, en syn som har förändrats med tiden och den demokratiska socialismen är
numera ledstjärnan. Det behövs nog ändå en revolution på flera områden , inte
minst en kostrevolution.

Människan är en biologisk varelse som utvecklats under
flera miljoner år. Kunskapsutvecklingen går snabbare än den fysiska utvecklingen
och den moderna människan utsätter kroppen för olika former av dagliga
chocktillstånd genom våra matvanor. Förädlade råvaror, ett intag av raffinerat
socker genom olika typer av snabbmat och sötsaker gör att den naturliga
produktionen av insulin går på högvarv, en produktion som därför försämras
kraftigt vid stigande ålder. Tyvärr brukar trender som sker i USA komma till
Sverige något årtionde senare och där finns idag 20 miljoner diabetiker. 3 av 5
barn som föds beräknas få diabetes i vuxen ålder. Livsmedelsindustrin och
läkemedelsindustrin går hand i hand, båda tjänar stora pengar på dagens
livsföring och forskningsrapporter om felaktiga kostvanor göms undan i det
politiska systemet.

Vi
behöver mer tid för matlagning och 
få bort  snabbmaten och
halvfabrikaten i våra skolor och förskolor. Kortare arbetstid ä på alla sätt en
bra förutsättning för ett rikare och mänskligare liv. Den borgerliga regeringen
tycker istället att vi ska jobba mera och gärna högre upp i åldrarna, tvärtemot
vänsterns livssyn. Ett omodernt synsätt i en modern tid, byt regering byt
politik.

Idag är det normalt vårväder om än något kyligt, så har
inte våren i övrigt sett ut. Värmerekord har slagits på löpande band och alla
förstår att det händer något som på sikt kommer att förändra vårt klimat. Visst
kan det vara skönt med Parisväder i Sundsvall året runt, men klimatkatastrofen
lurar bakom hörnet. Som vanligt blir det de fattiga i tredje världen som drabbas
värst om havsytans nivå stiger med några meter. Enkla bostäder förstörs och
stora odlingslandskap försvinner. Här behövs en grön revolution och Sverige
måste vara ett föredöme i miljöpolitiken

Inte ens moderaterna kan undvika att prata om
klimatfrågan. Tyvärr blir det mest prat. Regeringen har tagit bort
klimatinvesteringsprogrammen i kommunerna som just syftar just till att minska
koldioxidutsläppen och därmed minska klimathotet, satsar mer på vägar och mindre
på kollektivtrafik.

Transportsektorn står  för 45% av koldioxidutsläppen och här
måste stora insatser göras. Minska lastbilstransporterna på våra vägar genom att
införa kilometerskatt, bygg ut järnvägen och satsa på kollektivtrafiken och
reseavdrag som gynnar kollektivtrafikresenärer. Låt flygtransporterna stå för
sina verkliga miljökostnader. Detta intresserar inte den borgerliga regeringen,
som hittills nöjt sig med att tänka erbjuda de fåtal som har råd att köpa nya sk
miljöbilar en bonus på  10 000
kr. Byt regering, byt politik!

Socialdemokraterna som idag också med rätta kritiserar
regeringens politik, kommer nog inte kritisera allt. I EU-frågan är de överens
med ed borgerliga. Mona Sahlin och regeringen önskar gå Tyskland till mötes och
behålla huvudinnehållet i det nya förslaget till EU-konstitution. De är också
överens om att frågan ska avgöras i riksdagen utan en rådgivande folkomröstning.
Blir konstitutionen ett faktum, så gäller euron som enda valuta och valutakursen
går före full sysselsättning som övergripande mål. Det är ett svek mot den
svenska folkomröstningen om EMU och 
ett svek mot folken i Frankrike och Holland, som tydligt sagt nej till
den nya konstitutionen i sina rådgivande folkomröstningar. Blir konstitutionen
av, så kommer EU att klampa in på en rad nya områden som civilrätt och
straffrätt. Ska Bryssel bestämma vilka skilsmässoregler som ska gälla i Sverige
eller ska ungdomar som piratkopierar kunna dömas till 4 års fängelse, vilket
EU-parlamentet nyligen beslutade? Svaret är naturligtvis
nej.

 Byt
regering, men med en politik som säger ja till en rådgivande folkomröstning till
ett nytt konstitutionsförslag och som sätter stopp för EU-planerna på en
förbundsstat med gigantiska stormaktsambitioner.

Till sist några ord om politiken i länet. Den
rödgröna  landstingsmajoriteten
administrerar en borgerlig budget och ville egentligen ha en högre skattehöjning
än den som blev beslutad. Skattesatsen förändrades inte efter valet , vilket om
den hade höjts, kanske kunde ha lett till att en del besparingar kunnat undvikas
, som avdelning 73 i Sandviken. Vänsterpartiet försvarar en stark offentlig
sektor och ska att se till att utgifterna finansieras. Vänsterpartiet gör
skillnad, en skillnad som måste omsättas fler händer och fötter i vården och
omsorgen inte färre. Vi ska inte byta regering i landstinget, men kämpa för att
vänsterpolitiken får större genomslagskraft

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *